„Quantum Leap” w terapii fotobiomodulacyjnej wprowadza nową generację opartych na świetle metod leczenia raka i innych złożonych chorób: perspektywa i mini-przegląd.

Tytuł angielski: ‘‘Quantum Leap’’ in Photobiomodulation Therapy Ushers in a New Generation of Light-Based Treatments for Cancer and Other Complex Diseases: Perspective and Mini-Review

Autorzy: Luis Santana-Blank, MD, Elizabeth Rodrı´guez-Santana, MD, Karin E. Santana-Rodrı´guez, BS, and Heberto Reyes, MD

Data publikacji: Photomedicine and Laser Surgery Volume 34, Number 3, 2016 ª Mary Ann Liebert, Inc. Pp. 93–101 DOI: 10.1089/pho.2015.4015

Streszczenie:

Cel: Osadzony w kontekście Międzynarodowego Roku Technologii Lekkich i Opartych na Świetle 2015 oraz rosnącej i starzejącej się światowej populacji o stale rosnących potrzebach zdrowotnych, ta perspektywa i mini-przegląd koncentrują się na terapii fotobiomodulacji (PBM) jako pojawiającej się, opłacalnej opcji leczenia raka (tj. Guzów litych) i innych złożonych chorób, w szczególności oka (np. Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, retinopatia cukrzycowa, jaskra, barwnikowe zapalenie siatkówki) i ośrodkowego układu nerwowego (np. Choroba Alzheimera i Parkinsona).

Dane podstawowe: W ciągu ostatnich dziesięcioleci ujawniono pierwotne i wtórne mechanizmy PBM. Należą do nich zależne od tlenu i niezależne od tlenu strukturalne i funkcjonalne szlaki działania. Charakterystyka sygnału i celu określa wynik biologiczny, który jest optymalny (lub nawet pozytywny) tylko w ramach danego zestawu parametrów.

Metody: Badanie to było mini-przeglądem literatury perspektywicznej i niesystematycznej.

Wyniki: Badania potwierdzają to, co opisujemy jako zmianę paradygmatu lub „skok kwantowy” w zrozumieniu i wykorzystaniu światła oraz jego interakcji z wodą i innymi istotnymi fotoreceptorami w celu przywrócenia funkcji fizjologicznych.

Wnioski: Na podstawie istniejących dowodów argumentuje się, że terapia PBM może podnieść standard opieki i poprawić jakość życia pacjentów za ułamek kosztów wielu obecnych podejść. Terapia PBM może zatem przynieść korzyści dużym, wrażliwym grupom ludności, w tym osobom starszym i ubogim, a jednocześnie mieć duży wpływ na praktykę medyczną i finanse publiczne.

Źródło publikacji: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artcles/PMC4782038/pdf/pho.2015.4015.pdf

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.