slider
slider

Fotobiomodulacja - O terapii

Fotobiomodulacja

Uzdrowienie każdej pojedynczej komórki zapoczątkowuje proces przezwyciężania chorób w organizmie i całościowe wzmocnienie odporności. Przebywając w kapsule do fotobiomodulacji działasz więc pozytywnie na całe ciało, a nie tylko miejscowo. Aby aktywować komórki całego organizmu wystarczy zabieg trwający 20 minut.

Zalety Fotobiomodulacji - badania naukowe

FOTOBIOMODULACJA - CZYM JEST?

Fotobiologia to badanie wpływu określonego promieniowania jonizującego na układ biologiczny. Biologiczne działanie światła różni się w zależności od zakresu długości fali. Promieniowanie jest pochłaniane przez DNA, białko lub cząsteczkę określonego leku używanego na skórze. Pod jego wpływem ta cząsteczka przekształca się w substancję, która powoduje reakcję chemiczną / biochemiczną w komórce. (Specyficzne promieniowanie jonizowane jest również znane jako „promieniowanie niezjonizowane” i oznacza światło widzialne i bliską podczerwień). Potocznie słowo „promieniowanie” odnosi się do promieniowania jonizującego i obejmuje promieniowanie: alfa, beta, gamma oraz promieniowania UV, również niewidzialnego dla człowieka. Przykładem reakcji układu biologicznego na światło jest produkowanie witaminy D w skórze.

Produkcja energii w mitochondriach jest niezbędna, by zachodziła regeneracja komórkowa [link do art., na blogu (1)]. Fotobiomodulacja (PBM) to termin wyjaśniający, w jaki sposób światło o określonej długości fali stymuluje produkcję energii (ATP) w mitochondriach, a dzięki temu – namnażanie się komórek i krążenie krwi. O fotobiomodulacji świat usłyszał po raz pierwszy w grudniu 2016 r., kiedy to w Medical Subject Headlines Narodowego Instytutu Zdrowia Stanów Zjednoczonych (NIH) uznano ją za przyszłość w leczeniu wielu dolegliwości.

Przekształcanie energii z pożywienia i tlenu w cząsteczki ATP zachodzi w mitochondriach, które w tym celu wykorzystują różne enzymy. Najważniejszą rolę w tym procesie odgrywa oksydaza cytochromu. Ustalił to dr Otto Warburg, który za odkrycie natury i zasady działania enzymu oddechowego otrzymał Nagrodę Nobla. Niedawno fizjolodzy odkryli fakt, że pewne spektrum fali świetlnej (bliska podczerwień) oddziałuje na ten enzym, silnie zwiększając syntezę ATP.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda zabieg fotobiomodulacji na całe ciało?

Ile zabiegów fotobiomodulacji należy wykonać?

Jakie są przeciwskazania do zabiegu fotobiomodulacji?

Jak przygotować się do zabiegu fotobiomodulacji?

Umów się na wizytę już dziś!

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.