Badania i publikacje

Covid-19

Fotobiomodulacja

Inhalacje wodorem

Komora hiperbaryczna

Badania i publikacje

Wodór cząsteczkowy (H2) jest potencjalnie nowym gazem terapeutycznym w ostrym przebiegu choroby Covid-19

Terapeutyczne działanie wodoru molekularnego w fotouszkodzeniach rogówki wywołanych promieniowaniem UVB

Potencjał terapii wodorem molekularnym

Inhalacje wodorem molekularnym: terapia ubytku słuchu spowodowanego hałasem

Inhalacja wodorem molekularnym łagodzi uszkodzenie mózgu w doświadczalnym modelu krwotoku podpajęczynówkowego

Wpływ inhalacji mieszaniną wodoru/tlenu na natężenie objawów ze strony układu oddechowego u pacjentów z COVID-19

Wodór molekularny jako terapia wspomagająca w udarze niedokrwiennym mózgu

Pomoc tlenoterapii hiperbarycznej w nadpobudliowości i ADHD

Obserwowanie efektów dopływu tlenu podczas wykonywania przestrzennych zadań poznawczych za pomocą zegarowej analizy sygnału termicznego obrazów rezonansu magnetycznego funkcji mózgu

Hemoglobina – nasz wewnętrzny „pracownik” rozprowadzający tlen

Kapsuła tlenowa Dr.BESTLIFE O2 – Naukowa ocena skuteczności

Przyczyny raka – brak tlenu w organizmie

Zastosowania kliniczne i współczesne trendy tlenoterapii hiperbarycznej w Korei

Różnica między leczeniem tlenem pod wysokim ciśnieniem w naszym szpitalu, a tak zwa-ną „kapsułą tlenową” dostępną na rynku japońskim

Przypadek mózgowego zatoru powietrznego, który wystąpił po biopcji igłowej przezklat-kowej

TLEN TERAPIA WIELOETAPOWA (O2MT)

Badania kliniczne oparte na naukowych dowodach

Wpływ podawania wysoko stężonego tlenu na wydajność zadania dodawania i sygnały fizjologiczne

Wpływ wysoko skoncentrowanego tlenu na sprawność poznawczą osób starszych i pacjen-tów z ADHD

O hiperbarycznej terapii tlenowej

Badanie wpływu tlenoterapii hiperbarycznej na pacjentów po udzarze mózgu

Doświadczenie i rekomendacje z ostatnich 10 lat jednego regionalnego centrum ratunko-wego do leczenia tlenem hiperbarycznym Oddział Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwer-syteckiego w Ajou

Wpływ łącznego zastosowania tlenu hiperbarycznego i fizjoterapii na łagodzenie przewle-kłego bólu krzyża u osób starszych efekt

Terapia fotobiomodulacyjna jako narzędzie zapobiegające urazom ścięgna podkolanowego poprzez zmniejszenie zmęczenia mięśni ścięgna podkolanowego wywołanego piłką nożną

Wpływ laseroterapii niskiego poziomu (808 nm) na wydajność mięśni izokinetycznych młodych kobiet poddanych treningowi wytrzymałościowemu: randomizowane kontrolowane badanie kliniczne

Laseroterapia niskiego poziomu czerwonego (660 nm) i podczerwonego (830 nm) w zmęczeniu mięśni szkieletowych u ludzi: co jest lepsze?

Fotobiomodulacja w tkance mięśniowej człowieka: przewaga w wynikach sportowych?

Uzupełnienie laseroterapii niskiego poziomu (LLLT) u chorobliwie otyłego pacjenta z ciężkim zapaleniem płuc COVID-19: Raport przypadku

Terapia fotobiomodulacyjna jako możliwe nowe podejście w COVID-19: przegląd systematyczny

Laseroterapia niskiego poziomu w leczeniu fibromialgii

Hamujący wpływ diody LED 660 nm na syntezę melaniny in vitro i in vivo

Wpływ terapii diodami elektroluminescencyjnej 830 nm na ostrą opryszczkę Zoster Ophthalmicus: badanie pilotażowe

Prospektywne, randomizowane badanie skuteczności i bezpieczeństwa miejscowego leczenia egzemy (wyprysku) światłem niebieskim bez promieniowania UV

Rzucenie światła na nowe leczenie gojenia się ran cukrzycowych: przegląd fototerapii

Transdukcja sygnału mitochondrialnego w przyspieszonym gojeniu się ran i siatkówki poprzez terapię światłem bliskiej podczerwieni

Wpływ terapii fotobiomodulacyjnej, farmakologicznej i ćwiczeń fizycznych jako pojedynczego i/lub skojarzonego leczenia na odpowiedź zapalną wywołaną eksperymentalną chorobą zwyrodnieniową stawów

Przegląd fotobiomodulacji przezczaszkowej w przypadku dużych zaburzeń depresyjnych: ukierunkowanie metabolizmu mózgu, stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego i neurogenezy.

Penetracja energii fotonicznej w bliskiej podczerwieni: czy fototerapia w podczerwieni może skutecznie dotrzeć do ludzkiego mózgu?

Włączanie świateł w celu zatrzymania neurodegeneracji: potencjał terapii światłem bliskiej podczerwieni w chorobie Alzheimera i Parkinsona

„Quantum Leap” w terapii fotobiomodulacyjnej wprowadza nową generację opartych na świetle metod leczenia raka i innych złożonych chorób: perspektywa i mini-przegląd.

Kondycjonowanie przed I po operacji za pomocą LLLT

Światło bliskiej podczerwieni chroni kardiomiocyty przed niedotlenieniem i uszkodzeniem reoksygenacyjnym przez mechanizm zależny od tlenku azotu.

Czy fototerapia diodami elektroluminescencyjnej (LED-LLLT) jest naprawdę skuteczna?

Ochrona siatkówki z zastosowaniem wodoru cząsteczkowego: terapia w urazie niedokrwienno-reperfuzyjnym siatkówki.

Wpływ wodoru molekularnego na wydzielanie łez i ochronę gruczołów łzowych.

Potencjalne wykorzystanie wodoru jako obiecującej strategii terapeutycznej przeciwko chorobom oczu

Terapeutyczne działanie wodoru cząsteczkowego w stresie oksydacyjnym
wywołanym promieniowaniem UVB rogówki i foto uszkodzenie rogówki

Wodór hamuje wzrost raka endometrium za pośrednictwem szlaku pyroptozy.

Terapia wodorowa: od mechanizmu do chorób mózgu

Wodór molekularny jako terapeutyczny antyoksydant.

Wodór: potencjalna nowa terapia uzupełniająca dla pacjentów z COVID-19

Strategie zapobiegania i zarządzania chorobą koronawirusową 2019

Wdychanie mieszanki wodoru/tlenu zapewnia poprawę przy nasileniu choroby i duszności u pacjentów z COVID-19

Potencjalna nowa terapia uzupełniająca dla pacjentów z COVID-19

Blog

Zobacz wszystkie artykuły

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.