Wpływ fotobiomodulacji na ból i obrzęk kolan u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

Publikacja: Fizjoterapia Polska 2021; 21(1); 114-118

Autor: Ahmed Mahmoud Nasr Tolba, Rania N. Karkousha, Fatma Seddek Amin, Adham ARE Elgeidi

Streszczenie: Niniejsze badanie miało na celu zbadanie wpływu fotobiomodulacji na ból i obrzęk po endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Materiały i metody. W badaniu wzięło udział 40 pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Ich wiek wahał się od 50-70 lat. Zostali przydzieleni losowo do dwóch równych grup; grupa kontrolna i grupa badawcza. Grupa kontrolna była poddawana programowi intensywnej rehabilitacji funkcjonalnej. Grupa badana była poddawana działaniu dawki lasera 6 J/cm2 w miejscu nacięcia chirurgicznego, w obszarze kłykcia przyśrodkowego i bocznego kości udowej, rzepki w górę i w dół oraz w przestrzeni podkolanowej z ciągłą falą 650 nm, 60 sekund/punkt z całkowitą dawką 48J na każdą sesję i intensywnemu funkcjonalnemu programowi rehabilitacji. Wszyscy pacjenci uczestniczyli w 12 sesjach terapeutycznych przeprowadzonych w ciągu sześciu tygodni. Ból mierzono za pomocą algometru ciśnieniowego, a poziom obrzęku kolana mierzono metrem. Wyniki. W obu grupach zaobserwowano istotną różnicę we wszystkich zmiennych przed i po leczeniu (P <0,05). Jeśli chodzi o statystyki między grupami przed leczeniem, nie stwierdzono istotnej różnicy w poziomie obrzęku kolana (P> 0,05) ani istotnej różnicy w poziomie natężenia bólu (P <0,05). Z kolei po leczeniu, statystyki wykazały znaczną różnicę w bólu i obrzęku kolana (P <0,05).

WnioskiFotobiomodulacja jest skuteczna w łagodzeniu bólu i obrzęku kolana po endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Można również stwierdzić, że dodanie fotobiomodulacji do programu rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu kolanowego daje większą poprawę w zakresie eliminacji bólu i obrzęku kolana.

Link do publikacji: >> KLIKNIJ << 

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.