Wodór molekularny jako terapia wspomagająca w udarze niedokrwiennym mózgu

Publikacja: Nov 2 2018, Elsevier

Autorzy: He Li, Yin Luo, Pengfei Yang, Jianmin Liu

1Department of Neurosurgery, Changhai Hospital, Shanghai 200433, People’s Republic of China; Postgraduate School, Navy Medical University, Shanghai 200433, People’s Republic of China.

2Department of Neurosurgery, Changhai Hospital, Shanghai 200433, People’s Republic of China.

3Department of Neurosurgery, Changhai Hospital, Shanghai 200433, People’s Republic of China.

Streszczenie: 

Udar niedokrwienny mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Naukowcy starają się odnaleźć terapię wspomagającą w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu, poprawić rokowanie i poszerzyć okno terapeutyczne dla leczenia reperfuzyjnego. Opublikowano wiele badań eksperymentalnych i klinicznych analizujących właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne i antyapoptotyczne wodoru oraz jego wpływ na udar niedokrwienny mózgu. Stwierdzono, że wodór molekularny eliminuje wolny rodnik hydroksylowy i aniony nadtlenoazotynowe, wywierając efekt terapeutyczny u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu.

Celem niniejszego artykułu jest przegląd literatury dotyczącej terapii uszkodzeń niedokrwienno-reperfuzyjnych mózgu z wykorzystaniem wodoru molekularnego.

Słowa kluczowe: Badanie kliniczne; Terapia wodorowa; Udar niedokrwienny mózgu; Mechanizm; Model.

Link do publikacji: >> KLIKNIJ << 

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.