Wodór hamuje wzrost raka endometrium za pośrednictwem szlaku pyroptozy.

Publikacja: NIH National Library of Medicine BMC Cancer 2020 Jan 10;28, doi: 10.1186/s12885-019-6491-6

Autor: Ye Yang, Ping Yin Liu i inni

Wprowadzenie:

Pyroptoza jest prozapalnym, programowanym rodzajem śmierci komórki. Możliwe rokowanie w przypadku raka endometrium jest związane z białkiem GSDMD. Wodór ma dwojaki wpływ na nowotwór poprzez indukcje śmierci komórek nowotworowych, jak i ochronę prawidłowych komórek, co może promować proces pyroptozy indukowanej przez szlak GSDMD.

Metody:
Przeprowadzono barwienie immunohistochemiczne i western immunoblotting, w celu analizy ekspresji NLRP3, kaspazy-1 i GSDMD w tkankach i liniach komórkowych ludzkiego i mysiego raka endometrium. Zbadano, czy leczenie wodorem może zwiększyć akumulację ROS w komórkach raka endometrium.

Wyniki:
Zaobserwowano nadekspresję NLRP3, kaspazy-1 i GSDMD w ludzkim raku endometrium i liniach komórkowych poprzez IHC i western immunoblotting. Wykazano, że suplementacja wodoru u myszy była wystarczająca do uzyskania efektu przeciwnowotworowego, zahamowania objętości i masy guzów endometrium. Wycinki tkanki guza w grupach HRW wykazywały umiarkowaną do pozytywnej ekspresji NLRP3, kaspazy-1 i GSDMD. Wodór molekularny zmniejszył objętość i masę guza w mysim modelu ksenograftowym poprzez szlak piroptotyczny.

Wnioski:

Badanie rozszerzyło wiedzę na temat zdolności wodoru do stymulowania inflammasomu NLRP3/GSDMD w procesie pyroptozy, ujawniając mechanizm obiecujący w terapii raka endometrium.

Słowa kluczowe: Rak endometrium; GSDMD; Wodór; NLRP3; Pyroptosis.

Link do artykułu:  >> KLIKNIJ <<

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.