Zadzwoń Zadzwoń

Wodór hamuje wzrost raka endometrium za pośrednictwem szlaku pyroptozy.

Publikacja: NIH National Library of Medicine BMC Cancer 2020 Jan 10;28, doi: 10.1186/s12885-019-6491-6

Autor: Ye Yang, Ping Yin Liu i inni

Wprowadzenie:

Pyroptoza jest prozapalnym, programowanym rodzajem śmierci komórki. Możliwe rokowanie w przypadku raka endometrium jest związane z białkiem GSDMD. Wodór ma dwojaki wpływ na nowotwór poprzez indukcje śmierci komórek nowotworowych, jak i ochronę prawidłowych komórek, co może promować proces pyroptozy indukowanej przez szlak GSDMD.

Metody:
Przeprowadzono barwienie immunohistochemiczne i western immunoblotting, w celu analizy ekspresji NLRP3, kaspazy-1 i GSDMD w tkankach i liniach komórkowych ludzkiego i mysiego raka endometrium. Zbadano, czy leczenie wodorem może zwiększyć akumulację ROS w komórkach raka endometrium.

Wyniki:
Zaobserwowano nadekspresję NLRP3, kaspazy-1 i GSDMD w ludzkim raku endometrium i liniach komórkowych poprzez IHC i western immunoblotting. Wykazano, że suplementacja wodoru u myszy była wystarczająca do uzyskania efektu przeciwnowotworowego, zahamowania objętości i masy guzów endometrium. Wycinki tkanki guza w grupach HRW wykazywały umiarkowaną do pozytywnej ekspresji NLRP3, kaspazy-1 i GSDMD. Wodór molekularny zmniejszył objętość i masę guza w mysim modelu ksenograftowym poprzez szlak piroptotyczny.

Wnioski:

Badanie rozszerzyło wiedzę na temat zdolności wodoru do stymulowania inflammasomu NLRP3/GSDMD w procesie pyroptozy, ujawniając mechanizm obiecujący w terapii raka endometrium.

Słowa kluczowe: Rak endometrium; GSDMD; Wodór; NLRP3; Pyroptosis.

Link do artykułu:  >> KLIKNIJ <<

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły
Karta Podarunkowa Studio Sante

Wspieraj zdrowie najbliższych! Podaruj kartę podarunkową (voucher) do Centrum Terapii i SPA.

Środki zgromadzone na karcie mogą być wykorzystane na zakup dowolnych usług oferowanych przez Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 55A oraz Centrum Terapii Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 5A. Karta podarunkowa może opiewać na dowolną kwotę. Obowiązują ceny w dniu wykorzystania usługi. Kartę Podarunkową mogą Państwo zakupić w recepcji Studio Sante lub online (klikając KUP TERAZ). Nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Karta podarunkowa ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu.

Kup teraz

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.