Wodór cząsteczkowy (H2) jest potencjalnie nowym gazem terapeutycznym w ostrym przebiegu choroby Covid-19

Publikacja:

11.04.2022 h2world „Molekulární vodík (H2) je potenciálně nový terapeutický plyn pro akutní post-koronavirové onemocnění”

Autorzy:

Michal Botek , Jakub Krejčí, Michal Valenta , Andrew McKune, Barbora Sládečková , Petr Konečný , Iva Klimešová , Dalibor Pastucha

Miejsce pracy autorów:

Wydział Kultury Fizycznej, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Ołomuniec, Czechy; michal.botek@upol.cz; jakub.krejci@upol.cz; michal.valenta@upol.cz; barbora.sladeckova@upol.cz; iva.klimesova@upol.cz, Wydział Zdrowia, UC-Research Institute for Sport and Exercise, University of Canberra, ACT, Australia; drew.mckune@canberra.edu.au, Dyscyplina Biokinetyki, Nauk o Ćwiczeniach i Czasie Wolnym, Szkoła Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet KwaZulu, Natal, Durban, Republika Południowej Afryki, Wydział Rehabilitacji Klinicznej, Wydział Nauk Medycznych, Palacký University Olomouc, Ołomuniec, Czechy; petr.konecny@upol.cz, Klinika Rehabilitacji i Medycyny, Szpital Uniwersytecki w Ostrawie, Ostrawa, Republika Czeska; libor.pastucha@osu.cz.

Streszczenie:

Wodór cząsteczkowy (H2) jest potencjalnie nowym gazem terapeutycznym w ostrym przebiegu choroby COVID-19, ponieważ ma właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwapoptalne i przeciwzmęczeniowe. Celem pracy było określenie wpływu 14-dniowej inhalacji wodoru na oddychanie i sprawność fizyczną pacjentów po ostrym przebiegu COVID-19. W tym randomizowanym badaniu wzięło udział 26 mężczyzn i 24 kobiety, którzy wykonali 6-minutowy test chodzenia (6MWT) i test czynności płuc, w szczególności pojemność życiową (FVC) i objętość wydechu w pierwszej sekundzie (FEV1). Objawowych uczestników badano 21-33 dni po pozytywnym teście PCR. Eksperyment polegał na inhalacji H2/placebo, 2 × 60 min/dobę przez 14 dni. Wyniki pokazały, że terapia H2, w porównaniu z placebo, przyniosła korzyści zdrowotne pod względem poprawy funkcji fizycznych i oddechowych u pacjentów z COVID-19. Dlatego wdychanie H2 może być bezpiecznym i skutecznym sposobem na przyspieszenie szybkiego przywrócenia funkcji u pacjentów po COVID-19.

Link do artykułu:  >>KLIKNIJ<<

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.