Zadzwoń Zadzwoń

Woda bogata w wodór u osób starszych

Publikacja: The effects of 6-month hydrogen-rich water intake on molecular and phenotypic biomarkers of aging in older adults aged 70 years and over: A randomized controlled pilot trial„, Experimental Gerontology, Volume 155, November 2021, 111574.


Autor:
Dragana Zaninia, Nikola Todorovica Darinka Korovljeva, Valdemar Stajera, Jelena Ostojicb, Jelena Puracc, Danijela Kojicc, Elvira Vukasinovicc, Srdjana Djordjievskic, Miron Sopicd, Azra Guzonjicd, Ana Ninicd, Sanja Ercegd, Sergej M. Ostojica.

Streszczenie: W tym randomizowanym, kontrolowanym badaniu pilotażowym zbadano wpływ 6-miesięcznego spożycia wody bogatej w wodór (HRW) na kilka molekularnych i fenotypowych biomarkerów starzenia u osób starszych w wieku 70 lat i starszych. Czterdzieści starszych dorosłych (20 kobiet) zostało losowo przydzielonych do grup równoległych do otrzymywania 0,5 l HRW dziennie (15 ppm wodoru) lub napoju kontrolnego (0 ppm wodoru) podczas 6-miesięcznego okresu interwencji. Biomarkery oceniane na początku i po 6 miesiącach to markery molekularne we krwi (DNA i chromosomy, wykrywanie składników odżywczych, metabolizm białek i lipidów, stres oksydacyjny i mitochondria, starzenie się komórek, stan zapalny), metabolizm mózgu, funkcje poznawcze, funkcje fizyczne, skład ciała, spoczynkowe ciśnienie krwi, cechy skóry twarzy, wyniki snu i jakość życia związana ze zdrowiem. Średni wiek, masa ciała i wzrost uczestników badania wynosiły odpowiednio 76,0 ± 5,6 lat, 78,2 ± 16,1 kg, wzrost 167,5 ± 11,5 cm. Stwierdzono istotną interakcję pomiędzy leczeniem a czasem dla długości telomerów (p = 0,049), przy czym długość telomerów wzrosła po interwencji HRW (z 0,99 ± 0,15 na początku do 1,02 ± 0,26 podczas obserwacji) i zmniejszyła się po wypiciu wody kontrolnej (z 0,92 ± 0,27 do 0,79 ± 0,15). Wskaźnik metylacji DNA (ekspresja Tet metylocytozyny dioksygenazy 2, TET2) po 6 miesiącach obserwacji wzrósł w obu grupach, jednak stopień podwyższenia był znacząco wyższy w HRW (od 0,81 ± 0,52 na początku badania do 1,62 ± 0,66 w okresie obserwacji ) w porównaniu do wody kontrolnej (od 1,13 ± 0,82 do 1,76 ± 0,87) (P = 0,040). Stwierdzono silny trend interakcji pomiędzy leczeniem a czasem dla stopnia metylacji DNA (p = 0,166), przy czym metylacja wzrosła w grupie HRW (ze 120,6 ± 39,8 ng na początku do 126,6 ± 33,8 ng w okresie obserwacji) i zmniejszyła się po pobraniu wody kontrolnej (od 133,6 ± 52,9 ng do 121,2 ± 38,4 ng). HRW był lepszy od kontrolnej wody w zwiększaniu poziomów choliny i NAA mózgu w istocie szarej lewej części czołowej, kreatyny mózgu w prawej części ciemieniowej istoty białej i NAA mózgu w prawej części przyśrodkowej istoty szarej ciemieniowej (P < 0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic między interwencjami dla innych wyników (p > 0,05), z wyjątkiem istotnie lepszej wydajności pracy w postawie krzesełkowej po interwencji HRW w porównaniu z wodą kontrolną (p = 0,01). Dzięki plejotropowym mechanizmom działania wodoru ten prosty gaz biomedyczny może zostać uznany za potencjalny środek przeciwstarzeniowy, który rozwiązuje kilka charakterystycznych cech starzenia, w tym utratę funkcji i skrócenie długości telomerów.

Link do artykułu:  >> KLIKNIJ << 

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły
Karta Podarunkowa Studio Sante

Wspieraj zdrowie najbliższych! Podaruj kartę podarunkową (voucher) do Centrum Terapii i SPA.

Środki zgromadzone na karcie mogą być wykorzystane na zakup dowolnych usług oferowanych przez Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 55A oraz Centrum Terapii Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 5A. Karta podarunkowa może opiewać na dowolną kwotę. Obowiązują ceny w dniu wykorzystania usługi. Kartę Podarunkową mogą Państwo zakupić w recepcji Studio Sante lub online (klikając KUP TERAZ). Nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Karta podarunkowa ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu.

Kup teraz

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.