Terapia fotobiomodulacyjna jako możliwe nowe podejście w COVID-19: przegląd systematyczny

Tytuł angielski: Photobiomodulation Therapy as a Possible New Approach in COVID-19: A Systematic Review


Autorzy:
Brenda Thaynne Lima de Matos 1 , Daniela Vieira Buchaim 2,3, Karina Torres Pomini 1,2 , Sandra Maria Barbalho 2,4 , Elen Landgraf Guiguer 2,4 , Carlos Henrique Bertoni Reis 1,2 , Cleuber Rodrigo de Souza Bueno 1 , Marcelo Rodrigues da Cunha 5 , Eliana de Souza Bastos Mazuqueli Pereira 2 and Rogerio Leone Buchaim 1,*

1 Department of Biological Sciences, Bauru School of Dentistry (FOB/USP), University of São Paulo, Bauru 17012-901, SP, Brazil; brenda.matos@usp.br (B.T.L.d.M.); karinatorrespomini@gmail.com (K.T.P.); dr.carloshenriquereis@usp.br (C.H.B.R.); cleuberbueno@usp.br (C.R.d.S.B.)

2 Postgraduate Program in Structural and Functional Interactions in Rehabilitation, Postgraduate Department, University of Marilia (UNIMAR), Marília 17525-902, SP, Brazil; danibuchaim@alumni.usp.br (D.V.B.); smbarbalho@gmail.com (S.M.B.); elguiguer@gmail.com (E.L.G.); elianabastosmsn@hotmail.com (E.d.S.B.M.P.)

3 Department of Human Anatomy and Neuroanatomy, University Center of Adamantina (UniFAI), Medical School, Adamantina 17800-000, SP, Brazil

4 Department of Biochemistry and Nutrition, School of Food Technology of Marília, Marília 17506-000, SP, Brazil

5 Faculty of Medicine of Jundiaí, Jundiaí 13202-550, SP, Brazil; cunhamr@hotmail.com * Correspondence: rogerio@fob.usp.br; Tel.: +55-14-3235-8220

Publikacja: Life 2021, 11, 580

Streszczenie: COVID-19 to choroba wirusowa scharakteryzowana przez Światową Organizację Zdrowia jako pandemia w marcu 2020 r. Od tego czasu naukowcy z całego świata szukają sposobów na walkę z tą chorobą. Wiele przypadków powikłań wynika z niewystarczających odpowiedzi immunologicznych z powodu niskiej odporności, z intensywnym uwalnianiem cytokin prozapalnych, które mogą uszkadzać strukturę narządów, takich jak płuca. Nasuwa się zatem hipoteza, że ​​terapia fotobiomodulacyjna (PBMT) z użyciem lasera niskiego poziomu (LLLT) może być sojuszniczym podejściem do pacjentów z COVID-19, ponieważ skutecznie zwiększa odporność, wspomaga naprawę tkanek i zmniejsza cytokiny zapalne. Przegląd systemowy został wykonany z wykorzystaniem baz danych PubMed/MEDLINE, Web of Science, Scopus i Google Scholar pod słowami kluczowymi: „laseroterapia niskopoziomowa LUB fotobiomodulacja terapia A COVID-19”. Kryteriami włączenia były kompletne artykuły opublikowane od stycznia 2020 do stycznia 2021 w języku angielskim. Kryteriami wykluczenia były inne języki, artykuły redakcyjne, recenzje, krótkie komunikaty, listy do redakcji, komentarze, streszczenia konferencji i artykuły, które nie zawierały pełnego tekstu. Wyszukiwanie bibliograficzne znalazło 18 artykułów w bazie danych Pubmed/MEDLINE, 118 artykułów w Web of Science, 23 artykuły w Scopus i 853 artykuły w Google Scholar. Do syntezy jakościowej włączono dziesięć artykułów, z których cztery artykuły komentatorskie omawiały patogenezę i wpływ PBMT w COVID-19. Dwa eksperymenty in vitro i laboratoryjne wykazały wpływ PBMT na zapobieganie zakrzepicy i pozytywne wyniki w gojeniu ran podczas infekcji wirusowej przy użyciu napromieniania wewnątrznaczyniowego (ILIB) związanego z ftalometylem D. Dwa opisy przypadków wykazały, że PBMT poprawia wskaźniki oddechowe, radiologiczne wyniki i markery stanu zapalnego u pacjentów z ciężkim COVID-19. Jedna seria przypadków wykazała poprawę kliniczną po PBMT u 14 pacjentów z ostrym COVID-19, rehabilitacja u 24 pacjentów oraz profilaktycznie u 70 osób. Jedno badanie kliniczne z udziałem 30 pacjentów z ciężkim COVID-19, którzy wymagali inwazyjnej wentylacji mechanicznej, wykazało, że statyczne pole magnetyczne PBMT nie różniło się statystycznie od placebo pod względem długości pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii, ale poprawiło czynność i wentylację mięśnia przepony oraz zmniejszyło markery stanu zapalnego. Ten przegląd sugeruje, że PBMT może mieć pozytywną rolę w leczeniu COVID-19. Wciąż jednak w tej dziedzinie pozostaje konieczność prowadzenia większej liczby badań klinicznych i nie ma wystarczających dowodów naukowych dotyczących skutków PBMT i choroby COVID-19, a luka jest duża.

Słowa kluczowe: COVID-19; zakażenie SARS-CoV-2; odporność; zapalenie; laseroterapia niskopoziomowa; terapia fotobiomodulacyjna; przegląd systematyczny

Źródło publikacji: >> KLIKNIJ TUTAJ <<

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.