Terapeutyczne działanie wodoru cząsteczkowego w stresie oksydacyjnym
wywołanym promieniowaniem UVB rogówki i foto uszkodzenie rogówki

Publikacja:
15.10.2020 „Pharmacol – Hydrogen: A Potential New Adjuvant Therapy ffor COVID-19 Patiens”

Autor:
Cestmir Cejka1, Jan Kossl1,2, Barbora Hermankova1,2, Vladimir Holan1,2, Sarka Kubinova1, John H. Zhang3 & Jitka Cejkova1

1 Institute of Experimental Medicine of the Czech Academy of Sciences, 14220, Prague 4, Czech Republic. 2 Faculty of Natural Science, Charles University, Vinicna 7, 12843, Prague 2, Czech Republic. 3 Loma Linda University School of Medicine, Loma Linda, CA, 92350, USA. Correspondence and requests for materials should be addressed to J.C. (email: cejkova@biomed.cas.cz )

Streszczenie:

Celem niniejszego badania jest sprawdzenie, czy wodór cząsteczkowy (H2) jest w stanie zmniejszyć stres oksydacyjny po uszkodzeniu rogówki wywołanym promieniowaniem UVB. Wcześniej stwierdzono, że napromieniowanie rogówki promieniami UVB powoduje zaburzenie równowagi między enzymami antyoksydacyjnymi i prooksydacyjnymi nabłonka rogówki, a następnie zaburzenie równowagi między metaloproteinazami i ich fizjologicznymi inhibitorami (nierównowaga na korzyść prooksydantów i metaloproteinaz), przyczyniając się do stresu oksydacyjnego i rozwoju zapalenia wewnątrzrogówkowego. W niniejszym badaniu analizowano wpływ wodoru cząsteczkowego rozpuszczonego w PBS (roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanem) w stężeniu 0,5 ppm wag/obj, zastosowanego na rogówkę królika podczas napromieniania UVB, a następnie gojenia (dawki UVB 1,01 J/cm2 raz dziennie przez cztery dni). Część napromieniowanych rogówek pozostała nieleczona lub została potraktowana buforem. W badanych rogówkach poziom stresu oksydacyjnego i markery stanu zapalnego wzrosły. Obecne były ekspresje dialdehydu malonowego i nadtlenoazotynu. Rogówki te goiły się z tworzeniem blizn i neowaskularyzacją. 

W rogówkach napromieniowanych wodorem cząsteczkowym stres oksydacyjny pozostał stłumiony, ekspresja dialdehydu malonowego i nadtlenoazotynu nie występowała. Rogówki zagoiły się z przywróceniem przejrzystości. 

 

Badanie to dostarcza pierwszych dowodów na rolę wodoru cząsteczkowego w zapobieganiu stresowi oksydacyjnemu i nitrozacyjnemu w rogówce napromieniowanej UVB. Stanowi to obiecujące metody terapii fotouszkodzeń rogówki.

 

Link do artykułu: >> KLIKNIJ <<

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.