Rzucenie światła na nowe leczenie gojenia się ran cukrzycowych: przegląd fototerapii

Tytuł angielski:Shedding Light on a New Treatment for Diabetic Wound Healing: A Review on Phototherapy”

Autorzy: Nicolette N. Houreld Laser Research Center, Faculty of Health Sciences, University of Johannesburg, P.O. Box 17011, Doornfontein 2028, South Africa

Publikacja: Hindawi Publishing Corporation e Scientific World Journal Volume 2014, Article ID 398412, 13 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/398412

Streszczenie: Upośledzone gojenie się ran jest częstym powikłaniem związanym z cukrzycą ze złożonymi mechanizmami patofizjologicznymi i często wymaga amputacji. Wraz z postępem w technologii laserowej napromienianie tych ran za pomocą napromieniania laserowego o niskiej intensywności (LILI) lub fototerapii wykazało znaczną poprawę gojenia się ran. Przy prawidłowych parametrach laser LILI wykazał, że zwiększa migrację, żywotność i proliferację komórek cukrzycowych in vitro; występuje działanie stymulujące na mitochondria, co powoduje wzrost adenozynotrifosforanu (ATP). Ponadto LILI ma również działanie przeciwzapalne i ochronne na te komórki. W świetle stale obecnego zagrożenia owrzodzeniami stopy cukrzycowej, infekcją i amputacją, nowe ulepszone terapie i wzmocnienie badań nad gojeniem się ran zasługują na lepszą priorytetyzację. W tym przeglądzie przyglądamy się powikłaniom związanym z gojeniem się ran cukrzycowych i efektowi napromieniowania laserowego zarówno in vitro, jak i in vivo w gojeniu się ran cukrzycowych.

Źródło publikacji:

https://downloads.hindawi.com/journals/tswj/2014/398412.pdf

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.