Potencjał terapii wodorem molekularnym

Publikacja: Ann Transl Med. 2020 Mar; 8(6): 264.

Autor: Shigeo Ohta
Department of Neurology Medicine, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan

Streszczenie:

Gazy medyczne mają zastosowanie w profilaktyce oraz leczeniu różnych schorzeń.

Tlenek węgla (CO), siarkowodór (H2S) i tlenek azotu (NO) odgrywają ważną rolę jako cząsteczki sygnałowe, jednakże w wyższych stężeniach są one toksyczne. W przeciwieństwie do nich, wodór molekularny nie wykazuje właściwości cytotoksycznych.

Bezpieczeństwo wodru molekularnego zostało udowodnione poprzez wdychanie ekstremalnie wysokiego stężenia gazu H2 w mieszaninie gazów oddechowych Hydreliox, która składa się z 49% wodoru, 50% helu i 1% tlenu. Powyższa mieszanina gazów jest stosowana w celu zapobiegania chorobie dekompresyjnej i narkozie azotowej podczas głębokiego nurkowania. Inhalacja wodoru cząsteczkowego w zakresie 1-4% wykazuje wysoką skuteczność (4,8), a przy stężeniu wodoru poniżej 4% nie istnieje ryzyko pożaru bądź wybuchu.

Wnioski: Wodór molekularny ma duży potencjał na zastosowanie w różnych stanach patologicznych organizmu: m.in. w uszkodzeniu niedokrwienno-reperfuzyjnym, w zaawansowanym stadium raka, otępieniu i zespole metabolicznym. Wodór łagodzi ostre jak i przewlekłe stany chorobowe, ponadto nie ma właściwości cytotoksycznych.

 

Link do publikacji: >> KLIKNIJ << 

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.