Inhalacja wodorem molekularnym łagodzi uszkodzenie mózgu w doświadczalnym modelu krwotoku podpajęczynówkowego

Publikacja: Nature, 23 July 2020

Autorzy: Kosuke Kumagai, Terushige Toyooka, Satoru Takeuchi, Naoki Otani, Kojiro Wada & Arata Tomiyama
Department of Neurosurgery, National Defense Medical College, 3-2 Namiki, Tokorozawa, Saitama, 359-8513, Japan

Streszczenie:

Wodór molekularny wykazuje działanie neuroprotekcyjne i łagodzi wczesne uszkodzenie mózgu (EBI) po krwotoku podpajęczynówkowym (SAH). W niniejszym badaniu analizowano wpływ wodoru cząsteczkowego na późne uszkodzenia mózgu (DBI). Doświadczenie przeprowadzono na modelu szczura. Wykonano jednostronną okluzje tętnicy szyjnej wspólnej. Inhalację 1,3% wodoru molekularnego wykonywano w dniu 0 i 1, rozpoczynając od indukcji znieczulenia i kontynuując przez 2 h w dniu 0 oraz rozpoczynając od aplikacji znieczulenia i kontynuując przez 30 min w dniu 1. EBI oceniano na podstawie obrzęku mózgu, ekspresji białka B wiążącego wapń S100 (S100B) i fosforylacji kinazy białkowej C-Jun w dniu 2 oraz deficytów neurologicznych w dniu 3. Reaktywna astroglioza i nasilenie skurczu naczyń mózgowych (CV) były oceniane w dniach 3 i 7. DBI analizowano na podstawie deficytów neurologicznych i ilości obumarłych komórek neuronalnych w 7 dniu.

EBI, reaktywna astroglioza i DBI uległy poprawie w grupie terapeutycznej w porównaniu z grupą kontrolną. Nie wykazano istotnej poprawy pomiędzy grupą kontrolną, a grupą terapeutyczną pod kątem zmian w naczyniach mózgowych (CV).

Badanie to wykazało, iż inhalacja wodoru molekularnego łagodziła późne uszkodzenia mózgu (DBI) poprzez zmniejszenie wczesnych uszkodzeń mózgu bez poprawy CV w modelu doświadczalnym.

Link do publikacji: >> KLIKNIJ <<

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.