Zadzwoń Zadzwoń

Czy można zapobiegać i leczyć wirusa COVID-19 za pomocą molekularnej terapii wdychania wodoru?

Informacja opracowana na podstawie artykułu opublikowanego 9 czerwca 2020 r. w PRWIREPRO (https://prwirepro.com/2020/06/09/is-it-possible-to-prevent-and-cure-the-covid-19-virus-with-molecular-hydrogen-inhalation-therapy/).

COVID-19 rozprzestrzenił się szybko na całym świecie. Liczba osób, u których potwierdzono infekcję wirusem SARS-CoV-2, przekroczyła na świecie 154,2 mln. W Polsce liczba zakażonych osób sięga już około 2,8 miliona.  W celu leczenia i zapobiegania COVID-19 wiele instytucji związanych z medycyną rozpoczęło poszukiwania lekarstwa na tego wirusa. Zaprezentowana w artykule molekularna terapia inhalacji wodoru może zostać uznana za naturalną metodę łagodzenia objawów pacjentów z COVID-19.

Czym jest molekularna terapia wodorem?

W tej terapii wodór i tlen, wytwarzane podczas procesu elektrolizy wody, są doprowadzone do dróg oddechowych poprzez kaniulę nosową. Terapia ta została ogłoszona przez dr. Shigeo Ohta (Nippon Medical School) w 2007 r. po odkryciu, że wodór ma działanie przeciwutleniające na organizm człowieka. Obecnie istnieje ponad 600 prac badawczych opisujących wpływ wodoru molekularnego w zakresie łagodzenia objawów chorób przewlekłych, w tym: procesów przeciwzapalnych, zmniejszania stresu oksydacyjnego itp. Ponadto w tym temacie opublikowano wiele udanych przypadków badań klinicznych.

Przykład Japonii

Terapię wodorem molekularnym stosuje się w szczególności w Japonii, gdzie urządzenia do inhalacji wodorem zostały zainstalowane w pogotowiu i pojazdach pogotowia ratunkowego, aby zapobiegać nadmiernemu generowaniu reaktywnych form tlenu (ROS) w organizmie pacjentów po wdychaniu silnie skoncentrowanego tlenu z powodu zatrzymania akcji serca, udaru mózgu i chorób płuc.

Dlaczego mieszanka tlenu i wodoru?

Po wybuchu epidemii COVID-19, wykorzystuje się maski tlenowe w celu dostarczenia wysoce skoncentrowanego tlenu do płuc, jednak – w opinii wielu naukowców, medyków i fizjologów – jest to czynnikiem przyspieszającym rozwój burzy cytokin. Jeśli jednak – zamiast respiratora z tlenem – zastosuje się  wdychanie mieszanki tlenu i wodoru, to można zapobiec nadmiernemu wzrostowi reaktywnych form tlenu i zmniejszyć burzę cytokinową, spowodowaną przez wirusa.

Urządzenie H-1200 – nowość w terapii kowidowej

Korea Południowa to globalny model zarządzania pacjentami i zapobiegania COVID-19. Właśnie z Korei jest firma Hight-Tech Medical Startup Corporation, producent urządzeń do fotobiomodulacji (PBM), stosowanych do wspierania układu immunologicznego, rozszerzyła swą działalność i opracowała urządzenie do inhalacji wodorem H-1200. Odkryto, iż mieszanka tlenu i wodoru ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o zapobieganie tworzenia się nadmiernej ilości reaktywnych form tlenu oraz hamowanie burzy cytokin. Urządzenie posiada certyfikat FDA i jest stosowane w celu zapobiegania i leczenia COVID-19. Ogłoszono wyniki badań zastosowania tej terapii u pacjentów z potwierdzonym COVID-19.

Wyniki badań – skuteczność terapii wodorem

Dyrektor Youn Sung Lee, szef Instytutu Badań Immunologicznych, przedstawił obiecujące wyniki badań, potwierdzające, że pacjenci z COVID-19, u których zastosowano tę terapię, wyzdrowieli i nie mają objawów pokowidowych. Ponadto dyrektor Lee podkreślił, że urządzenie jest zasadniczo skuteczne w ochronie naszego organizmu przed wirusami.

Rysunek 1. Dyrektor Youn Sung Lee, szef Instytutu Badań Immunologicznych, Hue Light Co., Ltd

W przeprowadzonym badaniu klinicznym dyrektor Lee dostarczył urządzenia H-1200 do molekularnej terapii wodorem dziewięciu pacjentom z potwierdzonym COVID-19, przebywającym na kwarantannie domowej. Wiek pacjentów: 42, 43, 51, 55, 57, 61, 67, 67, 70 lat.  Pacjenci stosowali tę terapię przez 8 dni od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. W przypadku wszystkich tych pacjentów czas inhalacji wynosi 5 godzin każdego dnia. Wszystkie osoby korzystające z terapii odzyskały całkowicie zdrowie w ciągu 4-8 dni.

Biorąc pod uwagę, że czas trwania leczenia potwierdzonych pacjentów w Korei wynosi średnio 24,8 dni, wynik tego badania wydaje się dość obiecujący. Terapia wodorem molekularnym może stać się uznaną powszechnie metodą zapobiegania i leczenia COVID-19. Wymaga ona oczywiście dalszych badań klinicznych i badań prowadzonych w sektorze globalnym. To szczególnie obiecujące, biorąc pod uwagę, że leczenie COVID-19 trwa średnio 25-50 dni, zwłaszcza w przypadku osób starszych, zaś skrócenie tego czasu z pomocą inhalacji wodorem do ok. 4-8 dni, może przyczynić się do gigantycznego zmniejszenia kosztów gospodarczych i społecznych.

Konieczność dalszych badań nad leczeniem COVID-19 molekularnym wodorem

Biorąc pod uwagę, że wirusy mutują, szeroko zakrojone badania medyczne i badania kliniczne z większą liczbą uczestników na całym świecie powinny być przeprowadzone, aby terapia wodorem molekularnym została uznana za metodą zapobiegania i leczenia takich wirusów. Inhalacje wodorem nie niosą za sobą niekorzystnych skutków ubocznych, które mogą pojawić się w leczeniu farmakologicznym. Dlatego należy dążyć do wdrożenia tego urządzenia jako uzupełniającej metody leczenia COVID-19, a nie tylko alternatywnej metody leczenia tej choroby.

Proporcja między tlenem i wodorem

Według dyrektora Lee, molekularna terapii wodorem jest skuteczna tylko wtedy, gdy suma wodoru i tlenu w stosunku (66,66% : 33,33%) mieszaniny gazów wynosi co najmniej 1250 cm3/min. Wdychanie tylko samego wodoru może narazić organizm na ryzyko niedotlenienia. Ponadto, z uwagi na to, iż cząsteczki wodoru są bardzo małe, wiele z nich rozprasza się w procesie inhalacji lub zostaje utracona podczas samego wdychania. Ponieważ jest to gaz do wdychania, musi być bardzo czysty. W urządzeniu zastosowano membranę oddzielającą wodór od polimerowego układu elektrolitowego (PEM); nie może tam znajdować się żadna inna substancja niż sterylna woda destylowana. Dlatego system elektrolitu alkalicznego powszechnie stosowany do użytku przemysłowego nie nadaje się do obróbki w respiratorze medycznym.

Burza cytokin w COVID-19

Powszechnie wiadomo, że największe uszkodzenia tkanek i dyskomfort, spowodowane przez wirus COVID-19, są wywołane stanami zapalnymi, burzą cytokin i stresem oksydacyjnym, a nie samym wirusem. Według Instytutu Badań Immunologicznych firmy Huelight, molekularna terapia wodorem może znacznie złagodzić objawy, jakie pojawiają się w przypadku uszkodzonych tkanek w następstwie grypy i innych poważnych infekcji wirusowych. Jednocześnie hamuje występowanie burzy cytokinowej i zmniejsza stres oksydacyjny. Dyrektor Lee wyjaśnia również, dlaczego inhalacje wodorem mogą być bezpiecznym, niezawodnym i skutecznym sposobem w leczeniu zespołu zaburzeń wielonarządowych (MODS), spowodowanego epidemią wirusa.

Jak wodór molekularny niweluje burzę cytokin?

Rysunek 2. COVID-19 patogeneza (pobrana z Deutsches Zentrum Immuntherapie (DZI), Erlangen, Niemcy)

Stres oksydacyjny aktywuje system „dopełniacza” do produkcji różnorodnych substancji chemicznie czynnych, takich jak leukotrien i ostatecznie stymuluje neutrofile. Głównie substancje zapalne naciekają w wielu narządach, a wszystkie patogeny uporczywie stymulują układ odpornościowy, powodując niekontrolowaną reakcję zapalną. Tak więc cytokiny zapalne powodują „burzę” w całym ciele.

Cytokiny aktywują również neutrofile, eozynofile, bazofile, limfocyty i monocyty, co prowadzi do błędnego cyklu, w którym organizm wytwarza coraz więcej cytokin zapalnych. Według dyrektora Lee, jest to najbardziej niebezpieczna konsekwencja infekcji wirusowych. Burza cytokin, stan zapalny i stres oksydacyjny to próba wyeliminowania patogenów, tymczasem powodują one śmiertelne objawy, takie jak: zwłóknienie płuc, uszkodzenia płuc, pęcherzyków płucnych i inne uszkodzenie tkanek oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej, które prowadzą w rezultacie do niewydolności innych narządów. Dlatego ważne jest, aby usunąć nadmierną ilość cytokin i zneutralizować stres oksydacyjny w odpowiednim czasie. Dyrektor Lee stwierdza, że realnym rozwiązaniem tego problemu jest molekularne terapia wodorem.

Dalsze badania nad terapią wodorem molekularnym

Inhalacje wodorem mogą chronić tkanki i narządy przed szkodliwymi skutkami infekcji patogenów. Dyrektor Lee twierdzi, że firma będzie nadal współpracować z różnymi uczelniami medycznymi i agencjami rządowymi w celu przeprowadzenia różnorodnych badań klinicznych.

 

*

Firma Sante Sp. z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę urządzeń produkcji HUELIGHT Co. Ltd. z Republiki Korei, w tym urządzenia H-1200 opisanego w tym artykule.

Umów się na wizytę już dziś!

Blog

Zobacz wszystkie artykuły
Karta Podarunkowa Studio Sante

Wspieraj zdrowie najbliższych! Podaruj kartę podarunkową (voucher) do Centrum Terapii i SPA.

Środki zgromadzone na karcie mogą być wykorzystane na zakup dowolnych usług oferowanych przez Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 55A oraz Centrum Terapii Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 5A. Karta podarunkowa może opiewać na dowolną kwotę. Obowiązują ceny w dniu wykorzystania usługi. Kartę Podarunkową mogą Państwo zakupić w recepcji Studio Sante lub online (klikając KUP TERAZ). Nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Karta podarunkowa ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu.

Kup teraz

Dowiedz się pierwszy

o nowoczesnych terapiach wspierających Twoje zdrowie i odporność.